Twój Słuch - Rodzaje ubytku słuchu | Niedosłuch przewodzeniowy | Niedosłuch odbiorczy | Niedosłuch mieszany | Twój Słuch

Rodzaje ubytku słuchu

shutterstock_1501713434

Pod pojęciem niedosłuch kryje się cały szereg związanych z nim informacji. Na czym polega niedosłuch i jakie są jego rodzaje?

Ludzki narząd słuchu jest niezwykle skomplikowanym mechanizmem. Bardzo ogólnie można podzielić go na dwie części: przewodzeniową i odbiorczą. W skład części przewodzeniowej wchodzą: małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bębenkowa oraz kosteczki słuchowe. Zajmują się one przewodzeniem dźwięku do dalszych struktur.

Na część odbiorczą składają się: ślimak, nerw słuchowy oraz kora słuchowa (specjalny obszar w mózgu). Są to organy wyspecjalizowane w przetwarzaniu dźwięków i odpowiadają za faktyczny proces słyszenia dostarczając przetworzony dźwięk do mózgu.

Przyczyna niedosłuchu może powstać w każdym z elementów tej drogi lub w kilku naraz. Mamy zatem do czynienia z różnymi typami niedosłuchów. Sam niedosłuch jest to zaś zaburzenie dotykające narząd słuchu, dotyczące jego przewodzenia lub/i odbioru.

Niedosłuch przewodzeniowy

Dotyka części przewodzeniowej. Może mieć różne przyczyny: być skutkiem infekcji lub innych chorób toczących się w obrębie ucha, znajdowaniem się ciała obcego lub woskowiny w przewodzie słuchowym. Poddany odpowiedniemu leczeniu może ulec poprawie.

Niedosłuch odbiorczy

Dotyka struktur przetwarzających i odbierających dźwięk. Niedosłuch tego typu nie ulega samoistnej poprawie. Głównie cechuje się uszkodzeniem komórek słuchowych znajdujących się w ślimaku. Te komórki, jako jedne z niewielu w ludzkim ciele – nie potrafią się regenerować. Niedosłuch tego typu wywołany może być m.in. hałasem, fizjologicznym procesem starzenia czy terapią tzw. lekami ototoksycznymi, czyli uszkadzającymi słuch.

Niedosłuch mieszany

Na jego obraz nakładają się problemy zarówno w części przewodzeniowej jak i odbiorczej słuchu. Występować może np. u pacjenta, który pracował całe życie w hałasie i przez to ma niedosłuch odbiorczy, a dodatkowo zdarzają mu się zapalenia ucha, które uszkadzają kosteczki słuchowe.

Wszystkie trzy typy niedosłuchów wymagają opieki lekarskiej i przy pewnym nasileniu – noszenia aparatu słuchowego. W przypadku uczucia pogorszenia słuchu należy koniecznie udać się na badanie słuchu, ale bardziej szczegółowo określić jego charakter i nasilenie.

Z nami Usłyszysz Świat

Produkty znanych marek Kompleksowa oferta aparatów słuchowych skrojona na miarę Twoich potrzeb

Umów się na wizytę
Znajdź Gabinet