Twój Słuch - Refundacje do aparatów słuchowych | Dofinansowania | Twój Słuch

Refundacje do aparatów słuchowych

Zakup aparatu słuchowego wiąże się z wydatkami. Zakres cen aparatów słuchowych jest szeroki i dostosowany do różnych kieszeni. Niezależnie od ceny wybranych przez klienta aparatów słuchowych, z pomocą przychodzi także system refundacyjny oferowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Refundacja NFZ

Jak uzyskać:
Należy wykonać badanie słuchu np. u jednego z naszych partnerów (zakładka kontakt)
Następnie udać się do lekarza specjalisty, który przepisze zlecenie na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Zlecenia te wypisywane są przez lekarza laryngologa/audiologa/foniatrę, który stwierdza niedosłuch. Po otrzymaniu wniosków od lekarza, należy je zatwierdzić w oddziale NFZ. Po zatwierdzeniu dokumentów możliwy jest zakup wybranego aparatu/aparatów o kwotę pomniejszoną o refundację.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Aparaty na przewodnictwo powietrzne

Kryteria

Limit cenowy NFZ

Procent dofinansowania
z limitu cenowego

Kwota dofinansowania
NFZ

Osoby dorosłe,
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)

3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

70%

2100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1050 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)

 

3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

3000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

1500 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Aparaty na przewodnictwo kostne

Kryteria

Limit cenowy NFZ

Procent dofinansowania
z limitu cenowego

Kwota dofinansowania
NFZ

Osoby dorosłe,
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

70%

4200 zł do dwóch aparatów słuchowych,

2100 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

6000 zł do dwóch aparatów słuchowych,

3000 zł do jednego aparatu słuchowego

***

Wkładki uszne

Kryteria

Limit cenowy NFZ

Procent dofinansowania
z limitu cenowego

Kwota dofinansowania
NFZ

Osoby dorosłe
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia,
słuchu przekraczająca
wartość 40 dB dla pacjentów
powyżej 26 roku życia)

100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

100%

100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

Inwalidzi wojenni,
(wymagane stosowne
uprawnienia i legitymacja)

100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

100 zł do dwóch aparatów słuchowych,

50 zł do jednego aparatu słuchowego

Dzieci i młodzież
(niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia
słuchu przekraczająca
wartość 30 dB dla
pacjentów do 26 roku życia)

120 zł do dwóch aparatów słuchowych,

60 zł do jednego aparatu słuchowego

100 %

120 zł do dwóch aparatów słuchowych,

60 zł do jednego aparatu słuchowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Refundacja z PFRON

Jak uzyskać:

Tego typu dodatkowe wsparcie finansowe udzielanie jest przez PFRON, przy współpracy z Miejskimi lub Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie. Warunkiem jest posiadanie grupy inwalidzkiej/orzeczenia o niepełnosprawności oraz nie przekroczenie progu dochodów netto określonych przez ośrodek, który przetwarza wniosek. Niezbędne są też wnioski na aparaty słuchowe zatwierdzone przez NFZ wszelkie informację możecie Państwo uzyskać u naszych Partnerów w gabinetach audioprotetycznych.

Dodatkowo:

Dzieci i młodzież do 26 roku życia mają prawo do wyższych kwot refundacyjnych zarówno z NFZ, jak i z PFRON (PCPR, MOPR).

W przypadku osób będących kombatantami i/lub osobami represjonowanymi – odpowiednie urzędy dofinansowują zakup aparatów słuchowych niezależnie od refundacji uzyskanych z innych źródeł.

Na wszelkie dodatkowe pytania nt. dofinansowań do aparatów słuchowych z pewnością możecie Państwo uzyskać u naszych Partnerów w gabinetach audioprotetycznych.

Z nami Usłyszysz Świat

Produkty znanych marek Kompleksowa oferta aparatów słuchowych skrojona na miarę Twoich potrzeb

Umów się na wizytę
Znajdź Gabinet