Twój Słuch - Metody badania słuchu u dzieci | Twój Słuch

Metody badania słuchu u dzieci

Metody badania słuchu u dzieci

Metody badania słuchu u dzieci są różne. Dzięki nim można określić niedosłuch już w pierwszych dniach życia. Pomagają znaleźć przyczynę problemu oraz dostosować rozwiązanie farmakologiczne lub specjalistyczne, np. w postaci aparatu słuchowego czy implantu ślimakowego. Oto najczęściej stosowane metody badań słuchu u dzieci.

Przesiewowe badania słuchu

Pierwszymi z badań są testy przesiewowe, pozwalające m.in. zdiagnozować niedosłuch wrodzony. Są bezbolesne i wiarygodne. Kiedy dziecko otrzyma wynik negatywny, dostaje skierowanie na bardziej szczegółowe badania do poradni audiologicznej.

Obiektywne badania słuchu

Obiektywne metody badania słuchu u dzieci przeprowadzane są zwykle u noworodków i małych dzieci. Nie muszą brać w nich aktywnego udziału czy reagować na usłyszane dźwięki. W skład badań wchodzą:

  • Odpowiedzi słuchowe z pnia mózgu (ABR) – badanie pozwala na określenie czułości słuchu u dziecka. Polega na rejestrowaniu reakcji ucha na bodźce słuchowe, podawane za pomocą słuchawek;
  • Otoemisja akustyczna (OAE) – umożliwia ocenę stanu funkcjonowania komórek rzęsatych w wewnętrznej części ucha –  ślimaku. Polega na przesyłaniu bodźców słuchowych do ucha za pomocą sondy i rejestrowaniu przez mikrofon reakcji ślimaka;
  • Tympanometria  – ocenia funkcjonowanie błony bębenkowej i ucha środkowego (w tym obecność płynu w uchu). Polega na dostarczaniu do ucha podmuchu powietrza. W tym czasie tympanometr wskazuje wychylenia błony bębenkowej związane ze zmianą ciśnienia.

Subiektywne badania słuchu

Są też inne metody badania słuchu u dzieci jak subiektywne badania słuchu. Te w głównej mierze zależą od aktywnego udziału badanego i jego odpowiedzi. W ich skład wchodzą:

  • Audiometria tonalna – odbywa się w tzw. kabinie ciszy, czyli zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu. Dziecko ma założone słuchawki, do pomiaru wykorzystuje się audiometr. Pacjent słyszy pojedyncze tony.  Badanie pozwala ocenić próg słyszenia i głębokość ubytku słuchu.
  • Audiometria mowy – badanie pozwala ocenić zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu. Do jego przeprowadzenia potrzebne są również warunki tzw. kabiny ciszy. Badany słyszy zestaw słów, które musi powtarzać. Wynikiem jest wykres ukazujący procent właściwie rozumianych słów przy określonej głośności poziomu mowy.

Więcej na tematy: jak sprawdzić słuch niemowlaka i co to jest audiogram, przeczytasz na stronie gabinetów Twój Słuch.

Jak często badać słuch u swojego dziecka?

Słuch dziecka może się zmieniać. Niektóre ubytki są przejściowe i można wyleczyć je farmakologiczne. Późniejszy niedosłuch może być spowodowany, m.in.:

  • chorobami zakaźnymi i ostrymi infekcjami,
  • zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
  • urazami głowy.

Najlepiej wykonać podstawowe badanie słuchu dziecka raz w roku, a na co dzień bacznie przyglądać się im przyglądać. Nie wolno lekceważyć zaburzeń koncentracji i kontrowersyjnych zachowań dzieci, które niejednokrotnie wynikają z tego, iż dziecko nie słyszy, a tym samym nie rozumie poleceń.

Z nami Usłyszysz Świat

Produkty znanych marek Kompleksowa oferta aparatów słuchowych skrojona na miarę Twoich potrzeb

Umów się na wizytę
Znajdź Gabinet