Twój Słuch - Jak zdiagnozować niedosłuch wrodzony? | Twój Słuch

Jak zdiagnozować niedosłuch wrodzony?

Objawy niedosłuchu - Jakie są przyczyny? Kiedy warto zbadać słuch?Niedosłuch wrodzony to zaburzenie narządu słuchu, które występuje u kilku procent noworodków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego schorzenia, jego rodzajów i sposobów diagnozowania zapoznaj się z naszym artykułem. Znajdziesz w nim wiele cennych informacji.

Niedosłuch wrodzony – co to jest?

Niedosłuch objawia się pogorszeniem zdolności słyszenia dźwięków. Wyróżniamy dwa jego rodzaje: wrodzony oraz nabyty (powstaje już po urodzeniu). O niedosłuchu wrodzonym mówimy w przypadku niemowląt. Przyczyny wystąpienia tego zaburzenia mogą być bardzo różne – od genetycznych po środowiskowe. Dokładniej omawiamy je poniżej.

Warto wiedzieć, że około 90% wad słuchu występujących u niemowląt i noworodków zaliczanych jest do wad wrodzonych.


Co może mieć wpływ na nieprawidłowy rozwój narządu słuchu u płodu – przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch wrodzony u niemowlęcia może być wynikiem różnych czynników. Duży wpływ na rozwinięcie się tej wady mają nie tylko predyspozycje genetyczne, ale także to, co działo się z kobietą w trakcie trwania ciąży. Przyczyny niedosłuchu wrodzonego to między innymi:

 • choroby zakaźne, jakie przechodziła matka;
 • różnego rodzaju infekcje podczas ciąży,
 • zaburzenia hormonalne u kobiety,
 • kontakt z substancjami toksycznymi lub niektórymi farmaceutykami,
 • ekspozycja na promienie Roentgena,
 • obciążenie genetyczne.

Niedosłuch u niemowląt – rodzaje

Wyróżnia się cztery rodzaje niedosłuchu wrodzonego, które mogą wystąpić u noworodków. Są to:

 • niedosłuch przewodzeniowy – powstający zwykle na skutek urazu, ciała obcego w uchu lub infekcji – jest tymczasowy i w pełni uleczalny;
 • niedosłuch odbiorczy – to wynik chorób genetycznych i wad wrodzonych, a także niektórych infekcji i chorób przechodzonych przez matkę w trakcie trwania ciąży – nie leczy się go, stosuje się jedynie wspomaganie słuchu w postaci aparatów słuchowych;
 • niedosłuch mieszany – wywoływany jest przez połączenie kilku wymienionych powyżej czynników;
 • niedosłuch typu centralnego – powstaje w wyniku uszkodzenia mózgu.

Jak zdiagnozować niedosłuch wrodzony?

Objawy niedosłuchu wrodzonego u niemowlęcia mogą być łatwe do przeoczenia przez rodziców. Współcześnie jednak każdy noworodek poddawany jest odpowiednim badaniom, które mogą wykryć wadę. Są to między innymi:

 • pomiary otoemisji akustycznej,
 • audiometria impedancyjna,
 • badanie ABR.

W okresie prenatalnym można także wykonać badania genetyczne w kierunku niedosłuchu wrodzonego.

W innym artykule opisaliśmy jak rozpoznać objawy tego, że dziecko niedosłyszy – zachęcamy do zapoznania się z nim.

Niedosłuch u niemowlęcia nie musi go ograniczać w życiu

Niedosłuch wrodzony nie musi w żaden sposób ograniczać. Wadę tę można korygować aparatami słuchowymi, które pomogą zyskać pełen komfort życia.

Z nami Usłyszysz Świat

Produkty znanych marek Kompleksowa oferta aparatów słuchowych skrojona na miarę Twoich potrzeb

Umów się na wizytę
Znajdź Gabinet